Blog


vDom 2404
24.04.2024
1. Czynsze/Lokale/InfoCentrum przy wysyłaniu wszelkich raportów mailem system sprawdza przełacznik "Wysyłać mail" i jeśli jest on nieaktywny (właściciel nie życzy sobie otrzymywania...
vDom 2403 i Kartoteka OnLine
5.04.2024
1. Karoteka OnLine Ponieważ zdarzały się przypadki usuwania niewłaściwych uchwał -  zamiast usuwania uchwała jest obecnie przenoszona do archiwum. Dla właściciela taka uchwała znika,...
vDom 2402
30.01.2024
1. Import współczynników LAF ze zbiorów Excel'a...
vDom 2401
21.12.2023
1. Czynsze/Wodomierze i Czynsze/Ciepłomierze Lista do odczytów możliwość drukowaniu numeru telefonu...
vDom 2315
6.12.2023
1. Wpłaty na konta wirtualne Bank ING obsługa obu formatów SIMP i SIMP2 w plikach OWI2 oraz obsługa kont wirtualnych "odziedziczonych" po poprzednim zarządcy...
vDom 2314 i Kartoteka OnLine
13.11.2023
1. Kartoteka OnLine na portal przekazywane są nazwy/adresy wspólnot, więc przy wyborze wspólnoty widzimy pełne dane a nie tylko numer...
vDom 2313 i Kartoteka OnLine
6.11.2023
1. Kartoteka OnLine w panelu informacyjnym (po prawej stronie) wyświetlany jest pełen adres lokalu...
vDom 2312 i Kartoteka OnLine
25.09.2023
1. Finanse/Plan kont eksport do Excela dowolnego przedziału zapisów kont analitycznych z wielu lat...
vDom 2311 i Kartoteka OnLine
28.07.2023
1. KOL Zarządcy mogą włączyć (każdy sobie oczywiście) ukrywanie w widoku właściciela % oddanych dotychczas  głosów.
vDom 2310
21.06.2023
Tylko jedna zmiana - nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych w Lublinie.
vDom 2309
17.05.2023
1. Import wyciągów bankowych dodaliśmy obsługę Alior Banku  - plik w formacie MT 940...
vDom 2308
24.03.2023
1. Logowanie do systemu możliwość podglądu wprowadzonego hasła...
vDom 2307
7.03.2023
1. Finanse formularz CIT-8(32) poprawiony błąd numeru pola zaliczki na podatek (w poprzedniej wersji zaliczka była wykazywana w niewłaściwym miesiącu)...
vDom 2306
1.03.2023
1. Finanse zmiany w formularzu CIT8...
vDom 2305
17.02.2023
1. Finanse/Podatki/Formularz CIT-8 Nowa wersja formularza CIT-8(32)...
vDom 2304
13.02.2023
1. Czynsze obsługa nowych stawek za wywóz śmieci w Stargardzie...
vDom 2303
27.01.2023
Czynsze/Rozliczenia/Zestawienie wszystkich rozliczeń możliwość pominięcia w drukowanym rozliczeniu współczynników LAF oraz informacji o zużyciu ciepła we wspólnocie...
vDom 2302
16.01.2023
1. Czynsze/Rozliczenia/Wodomierze usuwanie stanów z wybranego okresu z mozliwością wyboru typu licznika...
vDom 2301
28.12.2022
1. Import wyciągów bankowych import pełnych wyciągów z Banku Pocztowego dla wielu wspólnot w jednym pliku...
vDom 2216
28.11.2022
1. Czynsze/Lokale/Wydruki wydruk/mail informacji o wysokości zaliczki w miesiącach archiwalnych...
vDom 2215
10.11.2022
1. Czynsze/Rozliczenia/Zestawienie wszystkich rozliczeń rozliczenia zostały rozbudowane o całość informacji dotyczących rozliczenia ciepła, wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska...
vDom 2214
12.09.2022
1. Czynsze/Składniki możliwość łatwego sprawdzenia, na jakich wspólnotach jest lub był bykorzystywany konkretny składnik w bieżącym roku...
vDom 2213 i Kartoteka OnLine
24.08.2022
1. Czynsze/Lokale/Teczka lokalu możliwość wysłania dokumentu z teczki mailem do właściciela...
vDom 2212
3.06.2022
1. Import wyciągów z PKO BP - automatyczne rozpoznawanie strony kodowej pliku, system prawigłowo obsługuje kodowania UTF-8, ISO i Windows...
vDom 2211 i Kartoteka OnLine
18.05.2022
1. Kartoteka OnLine na stronie zarządcy, administratora i zarządu wspólnoty w zakładce Administracja możliwość wyświetlenia listy lokali z telefonami i adresami mailowymi (przycisk Kontakty)...
vDom 2210
10.05.2022
1. Finanse nowa wersja formularza CIT-8(31)...
vDom 2209
25.04.2022
1. Import wyciągów bankowych z ING Business. Ponieważ od maja 2022 wszystkie wspólnoty zostają w banku ING przeniesione do profilu Business, wprowadzilismy mozliwość importu pełnych...
vDom 2208
31.03.2022
1. Finanse dodana obsługa stawki VAT 0% w rejestrach zakupu VAT ...
vDom 2207
10.03.2022
1. Czynsze/Lokale/Operacje grupowe możliwość uzupełnienia w archiwum danych lokalu (powierzchnia, udział, liczba osób) na podstawie stanu aktualnego...
vDom 2206
25.02.2022
1. Czynsze/Dokumenty/Obsługa utworzonych dokumentów dla wspólnot VAT pojawiła się funkcja grupowej korekty stawki VAT. Na pewno przyda się ty, którzy wystawili dokumenty za styczeń...
vDom 2205
10.02.2022
1. Czynsze/Rozliczenia ciepłomierzy i innych świadczeń w tabeli rozliczeń widoczny jest numer składnika rozliczenia.
vDom 2204
1.02.2022
1. Finanse nowa struktura plików JPK_V7M i JPK_V7K obowiązująca od stycznia 2022...
vDom 2203
27.01.2022
1. Tworzenie i wydruk deklaracji śmieciowych dla Warszawy.
vDom 2202 i Kartoteka OnLine
13.01.2022
1. Czynsze/Rozliczenia/Schematy rozliczeń: nowy schemat "Proporcjonalnie do stanów wodomierzy" Umozliwia rozliczenie świdczeń zgodne ze zużyciem wody wynikającym ze stanów...
vDom 2201
10.01.2022
Ponieważ w trakcie publikowaniu wersji 2118 zostały w niej wprowadzone liczne zmiany, niniejsza aktualizacja zbiera wszystko w całość.
vDom 2118
13.12.2021
1. Czynsze/Rozliczenia/Zestawienie wszystkich rozliczeń - wysyłka rozliczeń mailem także dla byłych właścicieli...
vDom 2117
17.11.2021
1. Czynsze naliczanie opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Warszawie od stycznia 2022. Wystarczy wybrać sposób naliczania składnika jako Opłata śmieciowa Warszawa a...
vDom 2116
5.11.2021
1. Czynsze/Lokale/InfoCentrum/Historia i korekta nowa, wygodniejsza forma dodawania składnika do archiwum przypisu...
vDom 2115
20.09.2021
1. Finanse/Dokumenty możliwość renumeracji pozycji dokumentu zgodnie z ich datą. Przydatne zwłaszcza w wyciągach bankowych...
vDom 2114 i Kartoteka OnLine
25.08.2021
1. Czynsze/Rozliczenia/Schematy rozliczeń w przypadku rozliczenia proporcjonalnego do zuzycia ZW można opcjonalnie uwzględniać także rozliczone ubytki ZW...
vDom 2113 i Kartoteka OnLine
16.08.2021
1. Finanse/Tworzenie JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie ze zmianami MF od 1 lipca znika informacja o zastosowaniu MPP...
vDom 2112
21.07.2021
1. Finanse/Rejestr zakupu VAT i tworzenie JPK_V7M oraz JPK_V7K zmiana sposobu tworzenia korekty VAT dotyczącej przeliczenia współczynnika...
vDom 2111, KartotekaOnLine i ankieta
17.06.2021
1. Opłata za wywóz odpadów komunalnych Lublin - z interpretacji Urzędu Miasta wynika, że  oprócz zaznaczenia opcji Karta Dużej Rodziny należy podać także liczbę osób...
vDom 2110
25.05.2021
1. Czynsze/Tworzenie faktur korygujących do rozliczeń zmiana mechanizmu tworzenia korekt. Dotychczas tworzone były wyłącznie pozycje dokumentów na podstawie rozliczeń z niezerowym wynikiem,...
vDom 2109 i KartotekaOnLine
20.05.2021
1. Zakończyliśmy prace nad mobilną wersją wszystkich modułów Kartoteka OnLine. Dostepna jest już dla wszystkich użytkowników.
vDom 2108
8.04.2021
1. Czynsze/Rozliczenia Zmiana metody wylicznia średnich norm zużycia wody i ciepła. Ze względu na zgłaszane nam przez Zarządców problemy z tłumaczeniem właścielom metodyki obliczania...
vDom 2107
22.03.2021
1. Koszty/Plany gospodarcze mozliwość wyszukania pozycji planu gospodarczego zawierających wskazane konto...
vDom 2106
8.03.2021
1. Wysyłka maili - możliwość wstawiania klikalnych linków do treści wysyłanej widomości...
vDom 2105 i KartotekaOnLine
17.02.2021
1. Finanse - poprawiona funkcja automatycznego wyliczanie korekty podatku VAT po ustaleniu właściwego współczynnika proporcji po zakończeniu roku oraz możliwość tworzenia jej w...
vDom 2104
2.02.2021
1. Finanse - generowanie archiwalnych plików JPK_VAT. Przy składaniu korekty wymagana jest obecnie struktura JPK z daty oryginalnego pliku.
vDom 2103
26.01.2021
1. Czynsze/Wspólnoty Nowa opcja drukowania (i wysyłki mailem) kart do głosowania. Mechanizm pozwala na tworzenie kart z dowolną liczbą uchwał, zapisywanie ich, drukowanie i wysyłkę...
vDom 2102 i KartotekaOnLine
15.01.2021
1. Kartoteka OnLine w przypadku, kiedy zarządca nie wysłał jeszcze żadnych danych w bieżącym roku, strona przy logowaniu się przez właściciela automatycznie pokazuje stan na koniec poprzedniego...
vDom 2101
22.12.2020
1. Cały system usunięto kilkanaście drobnych, stale czekających na swoją kolej niedogodności lub niesprawności, dotyczących zwłaszcza szybkości działania funkcji...
vDom 2020
9.12.2020
1. Czynsze zoptymalizowana została funkcja automatycznego wyliczania zuzycia na licznikach i działa na tyle szybko, że w zasadzie nie jest to widoczne dla użytkownika...
vDom 2019
24.11.2020
1. Czynsze weryfikacja poprawności numeru NIP przy wprowadzaniu/aktualizacji danych...
vDom 2018
13.11.2020
1. Finanse - poprawki dotyczące generowania plku JPK_V7M ...
vDom 2017
29.10.2020
1. W związku ze zmianami opłaty śmieciowej w Warszawie od 2020-12-01, system nie będzie już tworzył deklaracji.
vDom 2016
13.10.2020
1.Cały system vDom został przekonstruowany w taki sposób, aby NIE trzeba było instalować bibliotek lokalnych przy uruchamianiu nowych komputerów w sieci bądź przenoszenia...
vDom 2015
8.09.2020
1. Finanse nowy schemat pliku JPK_VAT, zawierający także dane z dotychczasowej deklaracji VAT7. Nowy plik będzie tworzony automatycznie od października 2020, do tego okresu system generuje dotychczasową...
vDom 2014
14.08.2020
1. Czynsze/Wysyłka seryjna SMS oraz Czynsze/InfoCentrum/SMS przedłuzone do 500 znaków pole na treść SMS'a oraz licznik pokazujący, ile znaków jest wpisane.
vDom 2013
13.07.2020
1. Finanse/Home Banking  program automatycznie rozpoznaje mikrorachunki podatkowe i generuje właściwy format polecenia przelewu do urzędu skarbowego.
vDom 2012
30.06.2020
1. Zarządzanie systemem możliwość przeprowadzenia (dla administratora)  rekonstrukcji danych we wszystkich modułach i latach obrachunkowych...
vDom 2011
19.06.2020
1. Czynsze/Dokumenty klonowanie dokumentu.
vDom 2010
18.05.2020
1. Wysyłka SMS. W związku ze zmianami w ofercie SMS Api usunęlismy mozliwość wysyłki SMSów typu "Eco", które dla nowych kont już nie są obsługiwane a dla starych rozliczane...
vDom 2009 i KartotekaOnLine
8.05.2020
1. Zarządzanie systemem. Nowa opcja przeniesienia do archiwum danych z wybranych lat archiwalnych. Funkcja ta tworzy archiwum z danymi z wybranego roku (dla wszystkich wspólnot w systemie), umieszcza...
vDom 2008
15.04.2020
1. Czynsze/Tworzenie dokumentów zablokowana została możliwość przypadkowego, podwójnego utworzenia dokumentów za wybrany miesiąc, zarówno dla lokali wyodrębnionych, pożytków...
vDom 2007 i KartotekaOnLine
9.04.2020
1. Ze względu na wzmożone zainteresowanie korzystaniem z usługi Kartoteka OnLIne w marcu  przenieśliśmy portal na nowy, bardzo wydajny serwer, dzięki czemu bez problemu realizujemy zdecydowanie...
vDom 2006 i KartotekaOnLine
30.03.2020
1. KartotekaOnLine możliwość wygodnego zresetowania przez właściciela swojego hasła. Uwaga! Wymaga uprzedniego zatweirdzenia lub podania własnego adresu mailowego przez właściciela w opcji "Zmiana...
vDom 2005
27.02.2020
1. Wywóz odpadów komunalnych Warszawa obliczanie i generowanie deklaracji obowiązujących od 1 marca 2020.
vDom 2004
14.02.2020
1. Koszty/Plany gospodarcze jeżeli przy wprowadzaniu kwot planu propozycja jest zerowa, system proponuje wartość planu z bieżącego roku...
vDom 2003 i KartotekaOnLine
6.02.2020
1. KartotekaOnLine przy wysyłaniu przez właściciela maila do zarządcy otrzymuje on kopię wysłanej wiadomości na swój adres...
vDom 2002
3.02.2020
1. Czynsze/Dokumenty korygujące mozliwość wysyłki mailem...
vDom 2001
8.01.2020
1. Czynsze/Wspólnoty/Stawki - niebieskim kolorem podświetlenia wyróżnione zostały składniki, które nie są naliczane we wszystkich miesiącach.
vDom 1918 i KartotekaOnLine
12.12.2019
1. Kartoteka OnLine - każdy użytkownik portalu może sobie nadać swój własny login i używać go zamiast dotychczasowego, generowanego przez system. Dodatkowo, jeśli poda po zalogowaniu się...
vDom 1917
26.11.2019
1. Czynsze/Wodomierze, Ciepłomierze na liście do odczytów data ostatniego odczytu i termin ważności legalizacji licznika...
vDom 1916
13.11.2019
1. Czynsze/Dokumenty korygujące możliwość skorygowania "do zera" wybranego dokumentu jednym kliknięciem...
vDom 1915
5.11.2019
1. Czynsze/Wysyłka SMS obsługa nowego tagu [id] Identyfikator lokalu...
vDom 1914
16.10.2019
1. Obsługa rachunków wirtualnych banku Santander...
vDom 1913 i KartotekaOnLine
13.09.2019
1. KartotekaOnLine zmiana procedury umieszczania plików na portalu KartotekaOnLine. Widoczne zwłaszcza przy systemie Windows 10, który po aktualizacjach blokował nasze transmisje.
vDom 1912 i KartotekaOnLine
26.08.2019
1. Zmiany w protokole dostępu do portalu KartotekaOnLine, wydłużające sesje na serwerze przy imporcie plików...
vDom 1911
15.07.2019
1. Finanse/Operacje grupowe: przy tworzeniu poleceń przelewu do Homebanking'u możliwość obsługi kont historycznych (przydatne w okresie przejściowym w trakcie zmiany banku wspólnoty)...
vDom 1910 i KartotekaOnLine
14.06.2019
1. Obsługa nowego formatu kont wirtualnych w Banku Paribas (ze stałym identyfikatorem zarządcy)...
vDom 1909
6.06.2019
1. Wprowadzenie archiwizacji kont bankowych (zarówno rzeczywistych jak i wirtualnych) przy zmianie i tworzeniu nowych. Archiwum kont wykorzystywane jest w modułach importu wpłat na konta wirtualne...
vDom 1908 i KartotekaOnLine
17.04.2019
1. KartotekaOnLine - w raportach z głosowania (zarówno w formacie XLS jak i PDF) przy głosach oddanych za pomocą portalu przez właściciela lokalu drukowany jest numer IP komputera/telefonu,...
vDom 1907
9.04.2019
Uwaga ogólna dotycząca formularzy CIT i VAT...
vDom 1906
7.03.2019
1. Finanse możliwość klonowania konta analitycznego do innej syntetyki...
vDom 1905
15.02.2019
1. Czynsze/Rozliczenia: mozliwośćwykorzystania funkcji rozliczania podzielników CO do rozliczenia na właścicieli  dowolnego kosztu, którego podział jest dokonywany poza zarządcą...
vDom 1904
8.02.2019
1. Finanse Nowe deklaracje CIT8(26). Uwaga - MF zmienił sposób wykazywania zapłaconej zaliczki!...
vDom 1903
31.01.2019
1. Koszty/Rozliczenia całkowicie nowy mechanizm wykonywania najbardziej czasochłonnej operacji, czyli "Przygotowanie rozliczenia".  W efekcji operacja przebiega znacznie szybciej nawet...
vDom 1902
17.01.2019
1. Lublin moduł Czynsze obsługa nowej ustawy o odpadach komunalnych. System automatycznie stosuje (na podstawie daty operacji) odpowiednie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zalezności...
vDom 1901
8.01.2019
1. Czynsze/Tworzenie faktur korygujących do rozliczenia świadczeń. We wspólnotach VAT tworzone są odrębne korekty dla każdego ze współwłaściieli lokalu - wymóg poprawności...
vDom 1822
20.12.2018
1. Koszty: najbardziej czasochłonne operacje (przygotowanie rozliczenia, generowanie rozliczeń dla właściciela i płatnika) w części obliczeniowej zostały przeniesione z serwera na dysk lokalny...
vDom 1821
17.12.2018
1. Finanse:  możliwość edycji dekretu otwartego dokumentu bezpośrednio z opcji Plan kont/Dekrety. Ułatwia życie przy analizie zapisów po wykryciu błędu.
vDom 1820
5.12.2018
1. Finanse możliwość renumeracji dokumentów. Numeracja (w obrębie rejestru) porządkowana jest chronologicznie, zgodnie z datą ujęcia w księgach. Oczywiście możliwe jest to wyłącznie...
vDom 1819 i KartotekaOnLine
14.11.2018
1. Pierwszy etap modyfikacji całego interfejsu programu.
vDom 1818
15.10.2018
1. Najważniejsza zmiana: w przypadku wykorzystywania podziału obciążenia na dni miesiąca przy wyodrębnieniu lokalu niemożliwe było poprawne automatyczne przeprowadzenie operacji w pierwszym miesiącu...
vDom 1817
31.08.2018
1. Dla lokali mieszkalnych posiadających powiązane ze sobą miejsca parkingowe i garaże wystawiane są wspólne dokumenty obciążeniowe, zarówno noty jak i faktury.
vDom 1816
9.08.2018
1. Import wpłat na konta wirtualne z banku PBS...
vDom 1815
3.08.2018
1. Generowanie nowej, obowiązującej od lipca 2018 nowej wersji formularza VAT-7(18). ...
vDom 1814
7.07.2018
1. Ponieważ nastapiły zmiany w interpretacji plików JPK_FA i JPK_VAT w zakresie faktur z wieloma nabywcami (od maja 2018 takie dokumenty zaczęły być odrzucane na bramce JPK), zmieniona zostala...
vDom 1813
28.06.2018
1. W module Finanse/Podatki nowa opcja  tworzenia pliku JPK_KR. W ten sposób system vDom obsługuje już wszystkie wymagane prawem pliki JPK.  W związku z pytaniami dotyczącymi...
vDom 1812 oraz KartotekaOnLine
23.06.2018
1. Tworzenie plików JPK_FA z modułu Finanse oraz opcjonalnego vFaktury...
vDom 1811 i KartotekaOnLine
15.06.2018
1. W module Czynsze tworzenie pliku kontrolnego JPK_FA (kolumna Transfer). Plik składamy wyłącznie na żądanie organów kontrolnych.
vDom 1810
8.06.2018
W dalszym ciągu RODO: ...
vDom 1809
16.05.2018
1. Dostosowujemy system do wymagań RODO. Na zakładce Czynsze/Lokale/Popraw/Właściciel pojawiły się pola potwierdzające posiadanie zgody właścicela na przetwarzanie danych osobowych: adresu mailowego,...
vDom 1808
9.04.2018
1. Najważniejsza zmiana, istotna zwłaszcza dla podatników VAT. Dla lokali o współwłasności ułamkowej w przypadku wystawiania dokumentu w pozycji "Nabywca" wskazani zostaną...
vDom 1807
10.03.2018
1. Moduł Koszty: plany gospodarcze wspólnot nowe typy wierszy BO Wn i BO Ma...
vDom 1806 i KartotekaOnLine
20.02.2018
1. Przy tworzeniu pliku JPK_VAT zmieniony został sposób wypełniania pola NIP dla odbiorców nieposiadających nadanego numeru NIP. Część programów do wysyłki JPK zgłaszałą...
vDom 1805
15.02.2018
1. Finanse/Rejestr zakupu VAT: możliwość wprowadzania korekt podatku naliczonego jako odrębnej od faktur pozycji. Korekty są oczywiście uwzględnione w pliku JPK_VAT.
vDom 1804
5.02.2018
1. Obsługa aktualnych formularzy CIT-8...
vDom 1803
26.01.2018
1. Najważniejsza zmiana: tworzenie JPK_VAT w wersji obowiązującej w 2018 roku czyli (3). ...
vDom 1802
10.01.2018
1. Dodatkowa opcja w wydruku powiadomień - jeżeli usunięte zostaną nazwy tytułów zaliczki, na powiadomieniu po sumie nie będzie rozbicia na poszczególne tytuły...
vDom 1801 oraz KartotekaOnLine
2.01.2018
1. Nowa, przydatna funkcja na portalu KartotekaOnLine: w sekcji "Info dla wspólnot" pojawiła się funkcja powiadamiania o nowych ogłoszeniach. Jednym kliknięciem można wyslać mail...
vDom 1726 oraz KartotekaOnLine
11.12.2017
1. KartotekaOnLine - nowa praktyczna funkcja. W sekcji "Info dla wspólnot" jeden (dowolny) z wpisów mozna oznaczyć "Zawsze na górze". Wówczas właściciel...
vDom 1725 oraz KartotekaOnLine
17.11.2017
1. Najważniejsza zmiana - na portal KartotekaOnLine przekazywane są informacje o stanach wszystkich liczników w lokalu. Właściciel widzi je na pierwszej zakładce, obok informacji o zaliczce.
vDom 1724
28.10.2017
1. Moduł Czynsze: specyfikacja zapisów - można wybrać okres od-do a nie tylko datę końcową.
vDom 1723 oraz KartotekaOnLine
14.10.2017
1. Z przyjemnością informujemy, że uruchomiona została mobilna wersja portalu KartotekaOnLine.
vDom 1722
2.10.2017
Do systemu w module Finanse została wbudowana funkcja wystawiania faktur, opis poniżej: Funkcjonalność służy przede wszystkim wystawianiu refaktur do istniejących dokumentów zakupu.
vDom 1721
11.09.2017
1. Mozliwość wysyłki mailem dokumentu (noty,faktury) dla płatnika. Wystarczy uzupełnić w module Czynsze/Wspólnoty pole mail płatnika...
vDom 1720
25.08.2017
1. Ponieważ uruchomiana jakiś czas temu "Teczka lokalu" spodobała się wyraźnie, dodalismy analogiczną "Teczkę wspólnoty" Czynsze/Wspólnoty. Zasady umieszczania...
vDom 1719 oraz KartotekaOnLine
16.08.2017
1.W całym systemie ujednolicony został sposób wyboru zakresu wspólnot, zrezygnowaliśmy ze stosowania niezbyt wygodnych pól combo.
vDom 1718
24.07.2017
1. Najważniejsza zmiana w tej wersji: w tabeli wiekowania należności dodany został mechanizm przenoszenia wskazanych tranasakcji na konto  roszczeń dochodzonych drogą sądową. Uzyskujemy w...
vDom 1717 oraz KartotekaOnLine: Dokumenty
23.06.2017
1. Ponieważ opcja skanowania cieszy się dużym zainteresowaniem, uruchomiliśmy obsługę skanerów TWAIN. Obecnie nasz system obsługuje w zasadzie każdy dostepny na rynku skaner, dodatkowo...
vDom 1716
7.06.2017
1. Wprowadziliśmy elektroniczną teczkę lokalu Czynsze/Lokale/Infocentrum/Teczka lokalu. Do teczki można: dodać dowolny plik zapisany na dysku zeskanować dokument papierowy dodać powiadomienie,...
KartotekaOnLine Ankiety
2.06.2017
Nowa funkcjonalność "Ankiety"...
vDom 1715
26.05.2017
1. Najważniejsza nowa funkcjonalność przy wprowadzaniu dokumentu w module Finanse, można dołączyć do niego skan dokumentu oryginalnego na trzy sposoby: wskazać plik zawierający obraz dokumentu...
vDom 1714
11.05.2017
1. Import wpłat na konta wirtualne w banku PKO BP SA - w pliku z banku przekazywany jest już obecnie opis wpłaty, więc zaczytujemy go do dokumentów finansowych, ułatwia ewentualną analizę...
vDom 1713
3.05.2017
1. Najważniejsza nowość w tej wersji. Moduł importu pełnych wyciągów bankowych z banku Getin. Moduł ten umożliwia zaczytanie do systemu wszystkich operacji na kontach bankowych poza wpłatami...
vDom 1712
19.04.2017
1. W opcjach tworzenia dokumentu rozliczającego wynik finansowy  (Czynsze/Zaliczki/Dodatkowe dokumenty Wn) pojawiła sie nowa opcja: proporcjonalnie do zaliczki na koszty zarządu. Bardzo wygodna,...
vDom 1711
10.04.2017
1. Modyfikacja poleceń przelewy wysyłanych do banków poprzez HomeBanking tak, aby KTR rozrachunku był akceptowany przez wszystkie banki.
vDom 1710
28.03.2017
1. Moduł Czynsze: aktualizacja not, faktur i korekt pozwala na dopisanie/poprawinie danych odbiorcy, jeśli w czasie tworzenia dokumentu nie były one uzupełnione.
vDom 1709 i wszystkie poprzednie
22.03.2017
1. Ważne: zmiana w dystrybucji plików. Podawany w mailu link będzie ważny tylko do czasu ukazania się kolejnej wersji...
System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024