vDom 2115


1. Finanse/Dokumenty możliwość renumeracji pozycji dokumentu zgodnie z ich datą. Przydatne zwłaszcza w wyciągach bankowych
2. Czynsze/Wspólnoty/Historia/Stawki wprowadzona została comiesięczna archiwizacja stawek  składników dodatkowych. 
3. Finanse/Dokumenty jeżeli na koncie uruchomione jest monitorowanie kwoty dekretu (swoją drogą, bardzo polecamy - błyskawicznie wyłapuje ewentualne pomyłki) przy podglądzie historii możne wyeksportować do Excela listę analizowanych dekretów.

Uwaga!
Rozważamy możliwość udostępnienia właścicielom lokali możliwości dokonywania wpłat zaliczek poprzez portal Kartoteka OnLine na poniższych warunkach finansowych:
1. Prowizja od każdej wpłaty obciąża tylko i wyłącznie wpłacającego, jest on o tym informowany przy dokonywaniu wpłaty, a kwota wpłaty jest powiększana o prowizję.
2. Kwota prowizji będzie następująca:
    a) dla wpłat poniżej 150 zł kwota prowizji wyniesie 1 zł
    b) dla wpłat pomiędzy 150 a 500 zł kwota prowizji wyniesie 2 zł
    c) dla wpłat powyżej 500 zł kwota prowizji wyniesie 3 zł
3. Opłata miesięczna za korzystanie z tej funkcjonalności wyniesie 9 zł netto dla każdego zarządcy, niezależnie od liczby wspólnot i lokali umieszczonych na KOL.

Link do ankiety
 

20.09.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024