vDom 1812 oraz KartotekaOnLine


1. Tworzenie plików JPK_FA z modułu Finanse oraz opcjonalnego vFaktury
2. Przy wydrukach Listy obecności oraz Listy do głosowania system sprawdza, czy we wspólnocie wytępują lokale płatnika. Jeśli nie, pozycja Płatnik nie jest drukowana, nawet jesli suna udziałów jest różna od 100%
3. Przy podziale zaliczki na dni (wykup w ciągu miesiąca) dla nowych lokali obciążanych dokumentami automatycznie tworzą się noty, w przypadku wspólnot VAT także faktury obciążeniowe.
4. Informacja o haśle telefonicznym drukowana jest także dla właścicieli ułamkowych.
5. Monity drukowane są  także dla właścicieli ułamkowych.
6. W opcji Czynsze/Lokale można wyszukiwać lokale także po hasle telefonicznym.
7. W fakturach wystawianych w module Finanse można zmienić po wystawieniu nabywcę. Przydaje się zwłaszcza po sklonowaniu faktur.
8. Kolejny bank obsługiway w systemie kont wirtualnych: Bank BPS
9. Historię zmian na wspólnocie (Czynsze/Wspólnoty/Zmiany) można wyeksportować do pliku Excel'a.
10. Przy zmianie właściciela na kartotekę przekazywane są wyłacznie zapisy dotyczące nowego właściciela.

23.06.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023