vDom 2114 i Kartoteka OnLine


1. Czynsze/Rozliczenia/Schematy rozliczeń w przypadku rozliczenia proporcjonalnego do zuzycia ZW można opcjonalnie uwzględniać także rozliczone ubytki ZW
2. Czynsze nowa funkcja: obciążanie dodatkowe. W przypadku konieczności dodatkowego obciążenia wspólnoty w miesiącu archiwalnym możemy to zrobić jednym ruchem. Funkcja przypomina trochę korektę przypisu archiwalnego, jednak tworzy normalne dokumenty (a nie korygujące)
3. Finanse w związku ze zmianą wymagań banków,  drukowane są tylko dwa odcinki polecenia przelewu (zamiast czterech) 
4. Czynsze/Wspólnoty przy dodawaniu wspólnoty nalezy podać miesiąc, od którego zaczynamy ją obciążać. Taka konieczność wynika z istnienia składników opłat, które działają różnie w zależności od miesiąca.
5. Czynsze/Rozliczenia ciepłomierzy i nnych świadczeń możliwość automatycznego przenumerowania list rozliczeniowych zgodnie z datą dokumentu
6. Czynsze/Lokale/Wydruki nowy raport do Excela - lista wymiaru/podstawy wybranego składnika. Szczególniebardzo przydatne przy analizie i ustalaniu opłaty za na wywóz odpadów komunalnych oraz centralne ogrzewanie w GJ. Dodatkowo raport zawiera normy zimnej i ciepłej wody.
7. Finanse zablokowana została możliwość wprowadzenia daty dekretu z innego niż bieżący roku
8. Wpłaty na konta wirtualne  obsługa nowego formatu pliku z banku Santander
9. Kartoteka OnLine dodaliśmy dodatkowy formularz dla właściciela, przeznaczony do informowania zarządcy o zmianie swoich danych kontaktowych (telefon, mail). Dane te nie są zmieniane bezpośrednio na portalu, natomiast zarządca otrzymuje mail z odpowiednią informacją. 


 

25.08.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024