vDom 1909


1. Wprowadzenie archiwizacji kont bankowych (zarówno rzeczywistych jak i wirtualnych) przy zmianie i tworzeniu nowych. Archiwum kont wykorzystywane jest w modułach importu wpłat na konta wirtualne i imporcie wyciągów bankowych. W ten sposób przy zmianie banku zachowujemy ciągłość przetwarzania zarówno starych, jak i nowych plików. Funkcjonalność wyszukiwania w archiwum uruchomiona jest obecnie dla banku Getin, w miarę napływających zgłoszeń będziemy uruchamiać ją dla kolejnych. Prosimy oczywiście o taką informację.
2. Rozbudowane słowniki dekretów przy imporacie wyciągów bankowych.
 

6.06.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023