vDom 2211 i Kartoteka OnLine


1. Kartoteka OnLine na stronie zarządcy, administratora i zarządu wspólnoty w zakładce Administracja możliwość wyświetlenia listy lokali z telefonami i adresami mailowymi (przycisk Kontakty)
2. Kartoteka OnLine na stronie zarządcy, administratora i zarządu wspólnoty zakładka Informacje wysyłane mailem zawiadomienia zapisywane są do bazy i można je przeglądać tak, jak jest to w zakładce Głosowania
3. Kartoteka OnLine zakładki Informacje i Głosowania listy wysłanych mali można pobrać w formacie PDF
4. Czynsz/Dodatkowe dokumenty Wn wprowadzenie terminu wymagalności przy tworzeniu dokumentu oraz listy rozliczeniowej i rozliczenia wyniku finansowego
5. Czynsze/Lista dłużników poprawione działanie opcji "tylko przeterminowane", przy jej zaznaczeniu pokazuje tylko lokale, których dług wynika  z przeterminowanych należności
6. Czynsze/Rozliczenia wody możliwość pobrania listy rozliczeń w formacie Excel'a
7. Czynsze/Specyfikacja zapisów mozliwość wydruku tylko dla osób, które nie mają wprowadzonego adresu mail
8. Import wyciągów bankowych dla ING Business automatyczne rozpoznawanie zapłat za faktury
9. Import wyciągów bankowych dla PKO BP automatyczne rozpoznawanie zapłat za faktury oraz mozliwość pomijania wpłat na konta wirtualne

18.05.2022

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022