vDom 2010


1. Wysyłka SMS. W związku ze zmianami w ofercie SMS Api usunęlismy mozliwość wysyłki SMSów typu "Eco", które dla nowych kont już nie są obsługiwane a dla starych rozliczane wegług stawki Pro. Wprowadziliśmy natomiast możliwość wysyłania wiadomości typu "Flash' czyli wyświetlnanych bezpośrednio na ekranie głównym telefonu.
2. Czynsze Wydruk salda byłego właściciela na zestawieniu wszystkich rozliczeń.
3. W wydrukach korespondencji w wersji do kopert z oknem zmieniona została czcionka tak, aby nawet bardzo długi adres zmieścił się w oknie.
4. Lublin nowa deklaracja dotycząca odpadów komunalnych.
5. Czynsze/Wodomierze i Ciepłomierze  Automatyczne wyliczanie proporcjonalnego stanu pośredniego liczników. Przydatne, jesli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana ceny a nie dysponujemy odczytami na ten dzień. Stan wyliczony jest w proporcji do pełnych miesięcy.
6. W historii wysłanych maili zapisywany jest także dodatkowy załącznik, wysyłany z wiadomością. Jeżeli użytkownik nie usunie go z komputera, można będzie go także w historii otworzyć.

18.05.2020

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022