vDom 2003 i KartotekaOnLine


1. KartotekaOnLine przy wysyłaniu przez właściciela maila do zarządcy otrzymuje on kopię wysłanej wiadomości na swój adres
2. Czynsze, Koszty, Finanse przy pracy w roku archiwalnym poza informacją w tytule okna tło ekranu zmienia się na żółty kolor
3. Finanse nowa opcja importu dokumentów zakupu z plku JPK_VAT. Bardzo wygodna opcja importu faktur zakupowych o zewnętrznych dostawców z powszechnie obowiązującego standardu pliku
4. Czynsze/Tworzenie faktur korygujących z rozliczeń mediów  - dokumenty tworzone są także dla byłych właścicieli
5. Czynsze/Dokumenty i Czynsze/Korekty możliwość wyboru drukowanych i wysyłanych mailem dokumentów (noty/faktury)
6. Czynsze/Eksport adresów email domyślnie usuwane są z plku wyjściowego dane osobowe
7. Finanse/Operacje grupowe zestawienie wykonanych w okresie poleceń przelewu na wybranych wspólnotach, z możliwością filtracji tylko tych, które zostały przygotowane przez danego operatora 
 

6.02.2020

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022