vDom 2104


1. Finanse - generowanie archiwalnych plików JPK_VAT. Przy składaniu korekty wymagana jest obecnie struktura JPK z daty oryginalnego pliku.
2. Czynsze - usunięte zostały problemy przy tworzeniu, drukowaniu i księgowaniu rozliczeń dla byłych właścicieli na przełomie lat (31 grudnia)
3. Finanse - Import faktur VAT z roku ubiegłego. W przypadku księgowania faktury VAT w kosztach w w grudniu a rozliczenia VAT w styczniu system umożliwia przeniesienie zapisów o takich fakturach z rejestru grudniowego do styczniowego
4. Finanse - Automatyczne wyliczanie korekty podatku VAT po ustaleniu właściwego współczynnika proporcji po zakończeniu roku
5. Czynsze/Lokale/InfoCentrum - w wykazie operacji na koncie - sumy zaliczek z poszczególnych tytułów. Ułatwia uzgadnianie danego miesiąca.
6. Aktualizacja systemu - zmieniona została procedura aktualizacji struktur baz danych, co znacznie przyspiesza całą procedurę aktualizacji wersji
7. Finanse - import faktur dostawców z pliku JPK_FA z autoamtycznym rozpoznawaniem stron transakcji oraz tworzeniem słowników do księgowania poszczególnych dekretów faktury. Import nie tworzy zapisów w rejestrze zakupów VAT.
8. Import wpłat na konta wirtualne - bank Santander/plik typu Elixir

2.02.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023