vDom 2209


1. Import wyciągów bankowych z ING Business. Ponieważ od maja 2022 wszystkie wspólnoty zostają w banku ING przeniesione do profilu Business, wprowadzilismy mozliwość importu pełnych wyciągów w formacie XML. Import wpłat na konta wirtualne pozostaje bez zmian.
2. Import wyciągów bankowych z PKO BP. Imort został rozbudowany o automatyczne rozpoznawanie kodowania w pliku XML oraz obsługę wielowierszowych szczegółów operacji. 
3. Koszty/Sprawozdanie wspólnoty w sekcji "Fundusz Remontowy" mozliwość wydruku zaliczek w rozbiciu na składniki przypisu. Ułatwia analizę  struktury przychodów i funduszy celowych na wspólnocie.
 

25.04.2022

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022