vDom 2110


1. Czynsze/Tworzenie faktur korygujących do rozliczeń zmiana mechanizmu tworzenia korekt. Dotychczas tworzone były wyłącznie pozycje dokumentów na podstawie rozliczeń z niezerowym wynikiem, obecnie dodawane są także rozliczenia zerowe w sytuacji kosztó równych zaliczce.
2. Finanse/JPK_V7M i JPK_V7K zmiana tworzenia zapisów w sekcji "Deklaracja". System tworzy (a nie pomija, jka dotąd) wpisy o wartości zerowej  dla wszystkich pól netto i VAT. Unikamy w ten sposób problemów z grupami podatkowymi, w których podatek VAT po zaokrągleniu jest zerowy.
3. Czynsze/Wysyłka maili możliwość wczytania i wysłania listy lokali i załączników w formie indywidualnych plików pdf 
4. Finanse/Podatki/CIT-8 możliwość wyboru wersji formularza CIT-8, przydaje się zwłaszcze, gdy (tak, jak w roku 2020 obowiązywały trzy różne wersje a obecnie mimo formalnego obowiązywania wersji 30 system MF dalej przyjmuje wersję 29 i jest z nią mniej problemów
5. Czynsze Zmiana systemu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych w Lublinie. Uwaga - ważna informacja dla Lublina w pkt. 6!
6. Czynsze/Lokale Na zakładce "Właściciel"  pojawiła sie opcja "Karta Dużej Rodziny". Ponieważ coraz częściej pojawiają się zróżnicowania w opłatach na podstawie KDR (np. w nowych naliczeniach w Lublinie) umożliwiamy jej oznaczenie w lokalu.
7. Finanse/Plan kont możliwość eksportu do Excela wieloletniej kartoteki konta
8. Czynsze/Byli właściciele przy wydruku specyfikacji dodany zostałnumer lokalu, którego dotyczy wydruk
9. Czynsze/Obroty/Archiwalna lista przypisu nowe zestawienie, pozwalające na wygodną aanlizę przypisy wspólnoty z dowolny okres w rozbiciu na poszczególne lokale
10. Finanse/Wyszukiwanie możliwość wyszukania wspólnoty po jej numerze NIP (przydatne zwłaszcza przy księgowaniu paragonów z NIPem, gdzie brak nazwy podmiotu) oraz po nazwie skróconej wspólnoty

 

25.05.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023