vDom 2102 i KartotekaOnLine


1. Kartoteka OnLine w przypadku, kiedy zarządca nie wysłał jeszcze żadnych danych w bieżącym roku, strona przy logowaniu się przez właściciela automatycznie pokazuje stan na koniec poprzedniego roku. Unikamy w ten sposób sytuacji, że dłużnik nie widzi swojego zadłużenia, bo w bieżącym roku nie ma jeszcze żadnych zapisów.
2. Finanse Obsługa nowej wersji formularza CIT8(29). Uwaga konieczne pobranie aktualnej wersji oprogramowania z IPS INFOR.
3. Czynsze zmiana procedur wyliczających zuzycia na licznikach. We wszystkich opcjach wprowadzania stanów liczników (arkusz odczytów, import z innych lat czy zewnetrznych arkuszy) zmienione zostały procedury obliczeniowe, obecne opcje te działają znacznie szybciej. 
4. Czynsze poprawiony bład przy rozliczaniu innych liczników.
5. SWN_Lublin nowa wersja deklaracji śmieciowej

15.01.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023