vDom 1715


1. Najważniejsza nowa funkcjonalność przy wprowadzaniu dokumentu w module Finanse, można dołączyć do niego skan dokumentu oryginalnego na trzy sposoby: 2. W trakcie masowej wysyłki maili tworzony jest raport, który można po wysyłce przejrzeć/wydrukować. Wygodna forma sprawdzenia, które wiadomości nie zostały wysłane. Uwaga - system nie sprawdza (bo nie może) czy wiadomość dotarła a jedynie, czy została poprawnie dostarczona do serwera nadawcy.
3. W module Czynsze do danych bankowych wspólnoty dodalismy konto lokat. Jest ono niezbedne do automatycznego zaczytywania całych wyciągów bankowych (patrz v1713).
4. Uporzadkowane zostało tworzenie dokumentów obciążeniowych. Przy definicji lokalu możemy wybrać tylko dwie  opcje "Obciążać automatycznie" lub "Nota/Faktura". Jednocześnie usunięte zostało słowo "VAT" z dokumentów dla wspólnot, będących płatnikiem VAT. Obecnie dokument sprzedaży zawsze nazywa się po prostu "Faktura".
5. Przy drukowaniu w module Czynsze zestawienia rozliczeń dla właścicieli, można pominąć górną część wydruku, czyli stany i zużycia na licznikach.

26.05.2017

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023