vDom 1918 i KartotekaOnLine


1. Kartoteka OnLine - każdy użytkownik portalu może sobie nadać swój własny login i używać go zamiast dotychczasowego, generowanego przez system. Dodatkowo, jeśli poda po zalogowaniu się w sekcji "Mój login i hasło"  swój adres mailowy, portal umożliwi, w przypadku zapomnienia hasła, nadanie nowego.Uwaga - gdyby zmiany interfejsu nie były widoczne, należy wyczyścić cache przeglądarki poprzez naciśnięcie Ctrl-F5.
2. Czynsze/Wspólnoty/Stawki w związku z nadchodzącymi nieuchronnie podwyżkami opłat za śmieci, mozliwa jest grupowa zmiana stawki składnika na całym zasobie wspólnot.
3. Z tego samego powodu, w module Czynsze przy drukowaniu powiadomień o wymiarze opłat mozna wybrać rok kalendarzowy, którego opłaty będą dotyczyć.
4. Finanse/Podatki nowa wersja formularza VAT(20)
5. Wpłaty na konta wirtualne obsługa Krakowskiego Banku Spółdzielczego (format Elixir)
6. Czynsze/Specyfikacja zapisów opis wydruku dowolnym tekstem
7. Czynsze/Wodomierze mozliwość pobrania lista do odczytów w formacie Excel. Uwaga jednocześnie w opcji Czynsze/Transfer/Import liczników i stanów ze zbioru  udostępnikliśmy mozliwość wczytania aktualnych stanów i nowych liczników z tego pliku.
8. Finanse/Zestawienia zestawienie obrotów na wybranym koncie w postaci pliku Excel
9.Czynsze/Odsetki od salda  Ponieważ naliczanie odsetek "od salda" jest cały czas w dość powszechnym użyciu, wprowadziliśmy mozliwość uwzględniania przy ich naliczaniu terminów wymagalności rozliczeń z roku ubiegłego (domyslna opcja). System w trakcie naliczania odsetek analizuje dokumenty z 31 grudnia roku ubiegłego i odpowiednio przesuwa kwoty wymagalne z pozycji BO do włściwego terminu.
10. Mechanizm podzielonej płatności część banków wymaga w przypadku takich poleceń przelewu dodatkowego wyróżnka rekordu - dodalismy.

 

12.12.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024