vDom 2111, KartotekaOnLine i ankieta


1. Opłata za wywóz odpadów komunalnych Lublin - z interpretacji Urzędu Miasta wynika, że  oprócz zaznaczenia opcji Karta Dużej Rodziny należy podać także liczbę osób w niej uwzględnionch i stosowanie do tego przeliczać opłatę za lokal. Stosowanie do tego zmienilismy sposób wyliczania opłaty
2. Czynsze, Koszty - przy wyborze wspólnoty listę wspólnot można uprządkować po każdym z wyświetlanych pól (numer, adres, nazwa skrócona) poprzez kliknięcie w nagłówek odpowiedniej kolumny
3. Finanse/Wyszukiwanie - przy wyszukiwaniu wspólnoty listę wspólnot można uprządkować po wyświetlanych polach (numer, adres, nazwa skrócona) poprzez kliknięcie w nagłówek odpowiedniej kolumny oraz wyszukiwać po numerze NIP niezaleznie od farmary, w którym został zapisany
4. Kartoteka OnLine możliwość zapisania historii logowań do Excela. Dodatkowo rozszerzyliśmy wyświetlaną historię logowania do 5 000 zapisów dla każdego zarządcy
5. Kartoteka OnLine możliwość dodawania załączników z niestandardowymi rozszerzenimi nazw (typu docx, jpeg...) dłuższymi niż 3 znaki
6. Cały system - nowa, czytelniejsza i wygodniejsza (mamy nadzieję) wersja kalendarza przy datach. Dodatkowo klawiszami Page Up i Page Down można szybko zmieniać wyświetlany miesiąc.

Uwaga Przygotowujemy się do dużej zmiany związanej z przetwarzaniem wpłat na konta wirtualne. Ponieważ wiele banków w ciągu ostatnich lat zniknęło, połączyło się bądź wycofało określone formaty plików prosimy o zaznaczenie w poniższej ankiecie wszystkich banków i formatów plików, z których Państwo korzystacie. Do nowej wersji systemu trafią tylko te banki, których  są obecnie używane.

Link do ankiety https://forms.gle/f9aU8zERTYRfhFU67
 

17.06.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023