vDom 2103


1. Czynsze/Wspólnoty Nowa opcja drukowania (i wysyłki mailem) kart do głosowania. Mechanizm pozwala na tworzenie kart z dowolną liczbą uchwał, zapisywanie ich, drukowanie i wysyłkę mailem oraz klonowonie - żeby nie trzeba było za każdym razem tworzyć od początku.
2. Czynsze Domyślna data legalizacji wodomierzy: zgodnie z rozporządzeniem MRiF okres 5 lat liczony jest od 1 stycznia roku następującego po dacie instalacji.
 

26.01.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023