vDom 1902


1. Lublin moduł Czynsze obsługa nowej ustawy o odpadach komunalnych. System automatycznie stosuje (na podstawie daty operacji) odpowiednie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zalezności od daty operacji. Uwaga. Nowa deklaracja będzie uruchomonia po 1 lutego 2019 i od tej daty wszystkie tworzone deklaracje (także korekty tworzone do poprzednich okresów) będą tworzone w nowym formacie. Do celów archiwalnych deklaraje już utworzone bedzie można oczywiście dalej wydrukować.

2. Czynsze oraz Koszty  wydruki dla właścicieli. W niżej wymienionych wydrukach pojawiły się dwie opcje:

17.01.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023