vDom 1810


W dalszym ciągu RODO: 
1. Wprowadziliśmy możliwość zaznaczenia, czy właściciel złożył oświadczenie dotyczące przetwarzania jego danych osobowych
2. Wszystkie kopie tworzone z programu wymagają zaszyfrowania hasłem. Bez jego podania odczytanie kopii będzie niemożliwe

 

8.06.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023