vDom 1725 oraz KartotekaOnLine


1. Najważniejsza zmiana - na portal KartotekaOnLine przekazywane są informacje o stanach wszystkich liczników w lokalu. Właściciel widzi je na pierwszej zakładce, obok informacji o zaliczce.
2. Na portalu KartotekaOnLine zablokowana została możliwość oddawania głosów przez właścicieli ułamkowych lokalu. System automatycznie wykrywa takie lokale i dla nich zakładka "Głosowanie" nie jest wyświetlana.
3. Przy wyszukiwaniu lokalu mozna włączyć przeszukiwanie po adresie mail i numerze telefonu komórkowego.
4. Przy wystawianiu faktur (z modułu Finanse) dla kont pożytków/właścicieli lokali system uzupełnia dane do fakturowania z modułu Czynsze.
 

17.11.2017

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023