vDom 2105 i KartotekaOnLine


1. Finanse - poprawiona funkcja automatycznego wyliczanie korekty podatku VAT po ustaleniu właściwego współczynnika proporcji po zakończeniu roku oraz możliwość tworzenia jej w kolejnum roku obrachunkowym.
2. Czynsze - zmieniony wydruk not i faktur, przedłuzone pole opisowe dzięki czemu mieszczą się pełne nazwy składników przypisu
3. Czynsze/Rozliczenia wodomierzy w operacjach grupowych zablokowana możliwość usunięcia rozliczeń i zmiany daty po wystawiniu dokumentów korygujących
4. Czynsze - opłata za monit obciążająca dłużnika. System pozwala na obciążenia dłużnika kosztami monitu, uwzględniając to w wydruku oraz tworząc automatycznie odpowiedni dokument Wn
5. Karoteka OnLine ponieważ firma SMS API nie udostępnia w przypadku nowozawieranych umów opcji SMS Eco, wprowadziliśmy mozliwość wyboru pomiędzy wersjami SMS Eco i Pro. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy mają domyslnie ustawioną wersję Eco.
6. Finanse możliwość pominięcia dopisywania brakującyh kont do planu bieżącego roku. Przydatne, jeśli wspólnota zmienia plan kont w nowym roku.
7. Czynsze/Wspólnoty/Stawki dodatkowe potwierdzenie przy anulowaniu wprowadzonych zmian.
8. Czynsze/Budynki/Edycja stawek dodatkowe potwierdzenie przy anulowaniu wprowadzonych zmian.

 

17.02.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023