vDom 2014


1. Czynsze/Wysyłka seryjna SMS oraz Czynsze/InfoCentrum/SMS przedłuzone do 500 znaków pole na treść SMS'a oraz licznik pokazujący, ile znaków jest wpisane.
2. Czynsze/Zestawienie wszystkich rozliczeń dla wspólnot VAT kwoty podatku VAT nie są drukowane po każdym wierszy rozliczenia a sumowane w grupach stawek i umieszczone na końcu wydruku. Wygląda czytelniej i jest krótsze.
3. Czynsze/Wspólnoty/Wydruki wykaz lokali wyodrębnionych i lokali, na których nastapiła zmiana właściciela w wybranym okresie.
4. Wpłaty na konta wirtualne obsługa 16-cyfrowych identyfikatorów w banku ING.
5. Czynsze/Zestawienie przypisu składnika bardzo przydatna opcja tworzenia pliku Excel, przydaje się zwłaszcza przy konieczności przekazania zaleczek na media do zewnętrznych firm rozliczających. Dodatkowo w przypadku zimnej i ciepłej wody kwota zaliczek korygowana jest o dotychczasowe rozliczenia.
6. Czynsze/Informacja o korektach stawek - na wydruku oznaczono, które informacje dotyczą lokalu a które pomieszczeń dodatkowych
7. Czynsze/Lokale/InfoCentrum/Wieloletnia kartoteka konta - do wygenerowanym arkusza Excel dodawane stą także zapisy na kontach odsetek i roszczeń. Uwzględniono także indywidualne konta roszczeń.
8. Czynsze/Rozliczenia wody możliwość ręcznego dodawania rozliczeń dla byłych właścicieli
9. Czynsze informacje o zmianach właścicieli lokali zapisywane są wieloletnio (zamiast w roku obrachunkowym, jak dotychczas). Tak zmiana ułatwia prowedzenie poprawnej ewidencji w sytuacji, kidy o zmianie dowiadujemy się z duzym opóźnieniem. Wszystkie zapisy z baz rocznych zostaną oczywiście przeniesione.

 

14.08.2020

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023