vDom 1917


1. Czynsze/Wodomierze, Ciepłomierze na liście do odczytów data ostatniego odczytu i termin ważności legalizacji licznika
2. Finanse obsługa należności i zobowiązań zostały rozbudowane tak, aby ułatwić porządkowanie/korektę rozrachunków
3. Czynsze/Lokale możliwość wysyłki karty do głosowania wielu uchwał mailem
4. Obsługa Mechanizmu podzielonej płatności (Split payment) przy wprowadzaniu dokumentów zakupu lub generacji polecenia przelewu
5. Obsługa przelewów wykonanych prze zastosowaniu Mechanizmu podzielonej płatności przy imporcie wyciągów bankowych z banków Getin, Paribas, PKO BP, PeKaO, ING Bank Śląski

26.11.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022