vDom 1802


1. Dodatkowa opcja w wydruku powiadomień - jeżeli usunięte zostaną nazwy tytułów zaliczki, na powiadomieniu po sumie nie będzie rozbicia na poszczególne tytuły
2. Przetworzeniu/aktualizacji rozliczenia wody, jeżeli wyczyszczony zostanie termin płatności, w nagłówku nie pojawi się fraza "Płatność do", a terminem wymagalności będzie data dokumentu
3. Możliwość wydrukowania duplikatów faktur i not 
4. W zestawienia wspólnot oraz lokali ze zmienionym w stosunku do bieżącego naliczeniam składnika przypisu, można dokonać porównań pomiędzy latami obrachunkowymi. Przydatne na przełomie lat
5. W module Finanse przy tworzeniu pliku JPK_VAT zamiast zakresu dat podajemy wyłącznie  miesiąc, którego plik dotyczy. Zapobiegnie to ewentualnym pomyłkom.
6. Z modułu Czynsze znika opcja tworzenia JPK_VAT. Bedzie on odtąd dostepny jedynie w module Finanse.
7. Przy wprowadzaniu arkusza odczytów dla wodomierzy i ciepłomierzy pomijane zostają lokale, które już zostały rozliczone za dany okres. Dzieki temu można uzupełniać dane w arkuszu mimo uprzedniego wykonania rozliczenia dla części lokali.

10.01.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023