vDom 1908 i KartotekaOnLine


1. KartotekaOnLine - w raportach z głosowania (zarówno w formacie XLS jak i PDF) przy głosach oddanych za pomocą portalu przez właściciela lokalu drukowany jest numer IP komputera/telefonu, przy pomocy którego oddano głos oraz data i godzina oddania głosu
2. KartotekaOnLine - zmienione położenie informacji o dacie, na którą aktualne są dane - jest czytelniej.
3. Dostosowanie modułu generacji kont wirtualnych do nowych ofert banków: 4. Wczytywanie i automatyczne księgowanie pełnych wyciągów z banku Paribas w formacie XML
5. Wczytywanie i automatyczne księgowanie pełnych wyciągów z banku ING w wersji CSV, konta Direct i OKO. Uwaga: ponieważ  sporo wspólnot korzysta z bezpłatnych kont ING, w których nie ma możliwości prowadzenia kont wirtualnych, wprowadzilismy mozliwość identyfikacji wpłaty na podstawie kodu lokalu. W opcji Czynsze/Lokale/Popraw w polu "Dodatkowy identyfikator" należy wprowadzić unikalny w danej wspólnocie identyfikator. Jeżeli właściciel wpisze go w polu treści przelewu, system rozpozna go w trakcie importu pliku.  W przypadku druku książeczek z  systemu identyfikator jest umieszczany automatycznie.
6. Import wpłat wirtualnych z plików SWRK/PKO BP. Rozpoznawanie zostało rozbudowane o rozpoznawanie numeru oddziału. Ponieważ w tych plikach NIE jest podawany cały numer konta, a jedynie ostatanie 16 cyfr, jeżeli właściciele mieli ręcznie generowane konta lub przepisane od innego zarządcy, system miał kłopoty z rozpoznaniem właściwego budynku. Obecnie nawet w tak nietypowych sytuacjach rozpoznanie jest poprawne.
 

17.04.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023