vDom 2214


1. Czynsze/Składniki możliwość łatwego sprawdzenia, na jakich wspólnotach jest lub był bykorzystywany konkretny składnik w bieżącym roku
2. Cały system przy wydrukach, w edycji tekstu mozliwość zaznaczenia jego wyjustowania przy wydruku - czyli system "rozstrzeli" wyrazy tak, aby każda linia miała taką samą długość
3. Cały system przy wyborze tekstów opisujących wydruki dwie nowe opcje: automatyczne podpisywanie nazwiskiem operatora, który wystawił dokument oraz automatyczne drukowanie klauzuli o dokumencie elektronicznym
4. Czynsze/Lokale/Historia i korekta zmiana stawek w miesiącach archiwalnych zapisywana jest do historii zmian tak, jak przy korekccie stawki w archiwum
5. Kartoteka OnLine od grudnia wprowadzamy na portalu mozliwość opłacenia przez właściciela zaległości bezpośrednio ze strony, co jest związane z dodatkowymi informacjami przekazywanymi z systemu vDom. Płatności te bedą działały tylko we współpracy z systemem vDom w wersji bieżącej (czyli v2214) i kolejnych
6. Czynsze/Zestawienie rozliczeń ZW/CW - możliwość wydruku samych sum zbiorczych
7. Czynsze stopniowo dostosowujemy wydruk rozliczeń mediów do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021. Całość zmian dostepna będzie w pierwszej dekadzie grudnia, w bieżącej wersji są już uwzględnione obecnie wymagane informacje dotyczące lokali z ciepłomierzami. Uwaga - informacje te bedą dostepne tylko w rozliczeniach mediów w module Czynsze (opcja Zestawienie wszystkich rozliczeń)

12.09.2022

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023