vDom 2015


1. Finanse nowy schemat pliku JPK_VAT, zawierający także dane z dotychczasowej deklaracji VAT7. Nowy plik będzie tworzony automatycznie od października 2020, do tego okresu system generuje dotychczasową wersję pliku.
2. Finanse związana z nowym schematem pliku JPK_VAT konieczność oznaczania faktur w rejestrze zakupu VAT, płacoych przy użyciu MPP. Dla faktur sprzedaży, generowanych w modułach Czynsze i Finanse oznaczenie przenoszone jest automatycznie z danych faktury.
3. Finanse związana z nowym schematem pliku JPK_VAT konieczność wskazywania grup GTU faktury w rejestrze sprzedaży VAT
4. Czynsze/Schematy rozliczeń świadczeń nowa możliwość rozliczania - proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody
5. Czynsze/Zestawienie wszystkich rozliczeń możliwość wyboru (dla lokali ze współwłaścicielami ułamkowymi) wydruku rozliczenia tylko dla lokalu bądź dla każdego ze współwłaścicieli
6. Czynsze/Rozliczenia wody przy ręcznym dodawaniu rozliczeń mozliwość wpisania numeru licznika, któego dotyczy rozliczenia
7. Czynsze/Drukowanie monitów przy wybraniu opcji dołączania specyfikacji zapisów, nie jest na niej powtarzany tekst z monitu.

8.09.2020

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023