vDom 1711


1. Modyfikacja poleceń przelewy wysyłanych do banków poprzez HomeBanking tak, aby KTR rozrachunku był akceptowany przez wszystkie banki.

2. Czynsze/Lokale - mozliwość (dla wspólnot wielobudynkowych) wyfiltrowania lokali tylko z wybranego budynku.

3. Możliwość drukownia (w przypadku zaległości) salda zadłużenia na notach i fakturach dla właścicieli i pożytków.

4.Nowa funkcjonalność - możliwość rozliczania podzielników ciepła. W module Czynsze/Rozliczenia ciepłomierzy autoamtycznie tworzony jest arkusz z wpisanymi zaliczkami wszystkich lokali, wystarczy uzupełnić kwoty kosztów otrzymane od firmy rozliczającej. Bardzo wygodna w użyciu opcja.

5. Nowa funkcjonalność - tworzenie dokumentu rozliczającego wynik finansowy w module Czynsze/Dodatkowe dokumenty Wn. Rozliczenie bazuje na BO konta wyniku finansowego, można jednak zmodyfikować kwotę. Domyślnie jest ona dzielona na podstawie danych aktuanych, można jednak wybrać podział na podstawie danych z roku, w którym powstał wynik. Dwa modele podziału - do powierzchni lokalu i jego udziału w nieruchomości wspólnej.

6. W księgowaniu rozliczeń wody mozna zawezić tylko do wybranych typów lokali - na życzenie Państwa.

7. Dla wspólnot VAT - automatyczne korekta kwoty zwolnionej przy wprowadzaniu faktur zakupu do rejetru VAT.

10.04.2017

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023