vDom 1911


1. Finanse/Operacje grupowe: przy tworzeniu poleceń przelewu do Homebanking'u możliwość obsługi kont historycznych (przydatne w okresie przejściowym w trakcie zmiany banku wspólnoty)
2. W związku ze zmianą struktury pliku JPK_FA przez Ministerstwo Finansów, system tworzy plik kontrolny w wersji JPK_FA (2) dla każdego okresu sprawozdawczego
3. Wczytywanie i autoamtyczne księgowanie pełnych wyciągów z banku PeKaO SA w formacie EXP (dla wielu wspólnot jednocześnie)
4. Moduł Czynsze:  mozliwość drukowania informacji o loginie i haśle do portalu KartotekaOnLine przy drukowaniu rozliczeń wody
5. Wszystkie moduły: przy wydruku korespondencji i powiadomień dodana została możliwość zaznaczenia nowej strony.. Na początku wybranej linii należy umieścić tag /P  
6. Moduł Finanse: możliwość tworzenia faktur korygujących do dokumentów z lat ubiegłych

 

15.07.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024