vDom 1805


1. Finanse/Rejestr zakupu VAT: możliwość wprowadzania korekt podatku naliczonego jako odrębnej od faktur pozycji. Korekty są oczywiście uwzględnione w pliku JPK_VAT.
2. Przy wydruku rozliczenia mediów z modułu Czynsze/Rozliczenia/Zestawienia wszystkich rozliczeń w podsumowaniu grupowane są do jednej pozycji rozliczenia z wielu list, dotyczących tego samego składnika przypisu.
3. Przy tworzeniu pliku JPK_VAT, pliki dla każdej wspólnoty trafiają do odrębnego podfolderu w folderze Impex. Czyli dla wspólnoty o numerze 12 ścieżka docelowa to folder  Impex/012. W wersji 1806 planujemy dodatkowo mozliwość wyboru folderu przez operatora.
4. Przy wysyłce mailem rozliczenia mediów z modułu Czynsze/Rozliczenia/Zestawienia wszystkich rozliczeń w przypadku zmiany właściciela w ciągu roku mógł wystąpić błąd, polegający na wysłaniu nowemu właścicielowi całego rozliczenia, zamiast od daty przejęcia lokalu. Błąd nie występował przy wydruku, jedynie w mailu. Poprawiony - już jest w porządku.
5. Przy drukowaniu powiadomienia o wysokości zaliczki przywrócona została możliwość wskazania elementów, które mają być drukowane (czyli koszty zarządu, świadczenia i fundusz remontowy).
6. Wpłaty na konta wirtualne: obsługa kolejnego formatu czyli bank BZWBK Elixir(TXT). 

 

15.02.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024