vDom 2308


1. Logowanie do systemu możliwość podglądu wprowadzonego hasła
1. Zarządzanie systemem/konta mail możliwość podglądu wprowadzonego hasła
2. Czynsze/Lokale/InfoCentrum w powiadomieniu archiwalnym o wysokości przypisu można dołaczyć przypis przywiązanych garaży
3. Czynsze/Lokale/Wydruki w informacji o zaliczkach z archiwum można wybrać tylko składniki określonego typu (koszty zarządu, świadczenia lub fundusz remontowy). Przyda się w przypadku wspólnot, na których nie są prowadzone odrębne rozrachunki z funduszu remontowego a właściciele żądają zaświadczenia o wysokości zaliczki na ten fundusz w celu odliczenia ulgi podatkowej. Także tutaj  można dołaczyć przypis przywiązanych garaży
4. Zmiana nazwy banku Getin na VeloBank i związane z nią odpowiednie nazewnictwo tworzonych w finasach dokumentów
5. Finanse/Plan kont/Obroty i dekrety filtr "Ukryj systemowe" pozwala na pominięcie w wyświetlanych dekretach tych, które zostały automatycznie utworzone przez inne moduły systemu vDom (Czynsze/Koszty...) i łatwiejsze odnalezienie nieprawidłowych dekretów ręcznych
6. Czynsze/Windykacja/Tabela wiekowania mozliwość zmiany dany naliczenia odsetek
7. Czynsze/Lokale dodaliśmy dodatkową kolumnę, która pozwala na wyróznienie lokalu. Lokal wyrózniony jest znakiem •, wprowadzamy/usuwamy go poprzez przycisk Popraw w zakładce właściciel. Możliwe jest w ten sposób oznaczanie lokali, na które (wg użytkownika) należy zwracać uwagę.
 

24.03.2023

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023