vDom 2309


1. Import wyciągów bankowych dodaliśmy obsługę Alior Banku  - plik w formacie MT 940
2. Cały system - mała ale ważna zmiana generatora zestawień - zdecydowana wiekszość wydruków i raportów wykonuje się szybciej i bez tworzenia plików tymczasowych w folderze vDom
3. Koszty/Zestawienie kosztów  mozliwość wygenerowania w formir arkusza Excel
4. Czynsze, Koszty jeśli wprowadzony jest NIP wspólnoty, bedzie on drukowany w nagłówku całej korespondencji
5. Deklaracje śmieciowe Lublin - możliwość edycji adresu nieruchomości
6. Finanse wyszukiwanie konta kontrahenta po numerze NIP w planie kont oraz przy księgowaniu dokumentów
7. Kartoteka OnLine dotychczas po oddaniu głosu właściciel mógł go usunąć w dowolnym momencie aż do czasu zamknięcia głosowania. Obecnie jest to możliwe tylko przez jedną godzinę po oddaniu głosu. Oczywiście nie dotyczy to głosów wprowadzonych przez Zarządcę z kart do głosowania. Jeżeli właściciel po upływie tego czasu chce jednak zmienić swój głos, powinien dostarczyć zarządcy kartę do głosowania, na podstawie której zarządca może wprowadzić odpowiednie zmiany.
8. Kartoteka OnLine dla właścicieli, posiadających więcej niż jeden lokal w zasobach portalu możliwe jest podłączenie do jednego z nich wszystkich pozostałych. Wtedy po jednokrotnym zalogowaniu się właściciel ma dostęp do wszystkich swoich lokali, nawet w róznych wspólnotach. Opcja umieszczona jest w zakładce "Konto" i umożliwia połaczenie z lokalem głównym dowolnej liczby innych. Oczywiście w każdej chwili można je też odłączyć. W przypadku zmiany właściciela lokalu powiązanego i związanej z tym zmiany hasła, lokal zostaje automatycznie odłączony. Uwaga ze względu na konieczność odświeżenia wyglądu strony zalecane jest nacisnięcie klawiszy Ctrl-F5 bezpośrednio po zalogowaniu. 

 

17.05.2023

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023