vDom 2307


1. Finanse formularz CIT-8(32) poprawiony błąd numeru pola zaliczki na podatek (w poprzedniej wersji zaliczka była wykazywana w niewłaściwym miesiącu)
2. Czynsze/Rozliczenia ciepłomierzy i innych świadczeń możliwość wysyłki mailem rozliczenia właścicielom 
3. Czynsze/Lokale/Wydruki w informacji o zaliczkach z archiwum można wybrać tylko składniki określonego typu (koszty zarządu, świadczenia lub fundusz remontowy). Przyda się w przypadku wspólnot, na których nie są prowadzone odrębne rozrachunki z funduszu remontowego a właściciele żądają zaświadczenia o wysokości zaliczki na ten fundusz w celu odliczenia ulgi podatkowej
 

7.03.2023

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023