vDom 1713


1. Najważniejsza nowość w tej wersji. Moduł importu pełnych wyciągów bankowych z banku Getin. Moduł ten umożliwia zaczytanie do systemu wszystkich operacji na kontach bankowych poza wpłatami na konta wirtualne, których import realizowany jest w dalszym ciągu istniejącą już opcją. Moduł jest aktywny dla wszystkich użytkowników, działa w pełni automatycznie, jeżeli jednak ktoś ma pytania dotyczące jego użycia - proszę o kontakt.
W nastepnej kolejności przewidujemy obsługę banków PeKaO SA oraz PKO BP SA.
2. Rozliczenie wyniku finansowego w module Czynsze/Dodatkowe dokumenty Wn uzupełnione zostało o funkcję autoamtycznego wyrówbywania zaokrągleń. Po utworzeniu rozliczenia system porównuje kwotę rozliczaną z sumą kwot dla poszczególnych właścicieli, jesli występuje różnica, dodaje po jednym groszu od początku listy. Oczywiście można tą opcję wyłaczyć.
3. Przy drukowaniu rozliczeń świadczeń Czynsze/Rozliczenia/Zestawienie wszystkich rozliczeń mozna uwzględnić informację o kwocie rozliczenia wyniku finansowego.
4. W module FInanse/Preferencje mozna ustalić, jaka data przelewu podpowiadana jest przy automatycznym tworzeniu przelewów do zobowiązań. Domyślnie jest to termin wymagalności, jednak ponieważ część banków nie akceptuje w plikach zleceń dat przyszłych, można zmienić datę podpowiadaną na dzisiejszą.

 

3.05.2017

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023