vDom 2013


1. Finanse/Home Banking  program automatycznie rozpoznaje mikrorachunki podatkowe i generuje właściwy format polecenia przelewu do urzędu skarbowego.
2. Czynsze/Potwierdzenie salda możliwość wydrukowania w skróconej wersji, wyłącznie z kwotą salda
3. Czynsze/Lokale adres mail automatycznie zapisywany jest małymi literami (dotyczy także adresó już zapisanych w bazie). Pozwala to na uniknięcie pomyłek (np. małe "L" i duże "I")
4. Czynsze, Koszty przy wysyłce maila zapisywana jest w historii także jego treść 
5. Czynsze/Rozliczenia ciepłomierzy możliwość zmiany ceny wszystkich pozycji podczas aktualizacji rozliczenia
6. Finanse/Dokumenty przy podglądzie dekretu (kliknięcie na wskazaną pozycję dokumentu) możliwość wyświetlenia wszystkich dekretów i obrotów każdego z kont użytych w dekrecie
7. Finanse/Dokumenty/Pozycje/Wpłata system automatycznie pobiera właściwe konta rozrachunkowe z danych modułu Czynsze, w zależności od typu lokalu, na który jest księgowana wpłata
8. Czynsze/Obsługa utworzonych dokumentów możliwość eksportu zestawienia dokumentów do Excel'a
9. Czynsze/Dokumenty korygujące możliwość eksportu zestawienia dokumentów do Excel'a
10. Śmieci Lublin nowa deklaracja, obowiązująca od sierpnia 2020
11. Czynsze/Lista wszystkich liczników łatwe filtrowanie po numerze licznika, nazwisku właściciela lokalu, numerze wspólnoty  i typie licznika. El=ksport do Excel'a uwzględnia aktualne filtrowanie
 

13.07.2020

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023