vDom 2012


1. Zarządzanie systemem możliwość przeprowadzenia (dla administratora)  rekonstrukcji danych we wszystkich modułach i latach obrachunkowych
2. Finanse możliwość dołączenia skanu dokumentu księgowego także z ekranu pozycji dokumentu
3. Finanse po dołączenia system zapamięteuje ścieżkę z pobieranego dokumentu i podpowiada ją przy kolejnym pliku
4. Czynsze nowa, oprócz korespondencji seryjnej, opcja wysyłanie maili. Pozwala na zbiorowe wysyłanie maili bez żadnego załącznika. W tej samej opcji można wysłać także SMSy.
5. Czynsze podczas wysyłki monitów (zarówno z Infocentrum lokalu jak i wysyłki grupowej) można dołączyć do monitu specyfikację zapisów.
6. Czynsze podczas wysyłki monitów (zarówno z Infocentrum lokalu jak i wysyłki grupowej) mailem wysyłane są odrębne wiadomości do współwłaścicieli ułamkowych.
7. Czynsze/Lokale możliwość automatycznego wyliczania udziałów na podstawie powierzchni lokalu nawet, jeśli jakieś udziały zostały  już wpisane (oczywiście system ostrzega w takiej sytuacji). Opcja dotępna wyłacznie dla administratora.
8. Ponieważ dla części klientów SMS Api, którzy mają umowy podpisane przed 2018 rokiem, utrzymywane są do końca 2020 SMSy w wersji Eco - przywróciliśmy tą opcję.
9. Czynsze/drukowanie potwierdzania salda  - możliwość wydrukowania tylko kwot końcowych, bez wyliczeń.
10. Czynsze/drukowanie powiadomień  - możliwość wydrukowania powiadomień tylko dla tych lokali, które w naliczeniu mają wybrany składnik przypisu. Wygodne, jęśli zmienia się stawka jednego składnika, a nie wszyscy mają go w naliczeniu - np. opłaty za miejsca w garażu.
11. Finanse/Plan kont/Obroty i dekrety eksport do Excel'a wszystkich zapisów na wybranym koncie.

 

30.06.2020

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022