vDom 2216


1. Czynsze/Lokale/Wydruki wydruk/mail informacji o wysokości zaliczki w miesiącach archiwalnych
2. Czynsze/Zaliczki/Dokumanty Wn możliwość oznaczenia dokumentu jako pomijanego w sprawozdaniu wspólnoty
3. Wpłaty na konta wirtualne obsługa nowego formatu Elixir w banku  Paribas
4. Czynsze/Windykacja funkcja zbiorczego drukowania i wysyłki mailem monitów do byłych właścicieli
5. Czynsze/Byli właściciele/InfoCentrum Historia maili wysłanych do do byłych właścicieli
6. Czynsze oraz Finanse zmieniliśmy nazwę operacji "Zamknięcie roku" na "Otwarcie nowego roku", co jest czytelniejsze dla użytkownika
7. Czynsze/Wodomierze, Ciepłomierze, Inne liczniki wydruk listy do odczytów można uporządkować zgodnie z numerem lokalu. Bardzo ułatwia pracę administratorom w sytuacji, kiedy identyfikatory lokali nie są zgodne z ich numerami
8. Czynsze/WodomierzeCiepłomierzeInne liczniki przy rozliczeniu system wykrywa lokale, w których brak jest stanu końcowego, wyświetla ich listę  i daje użytkownikowi wybór, czy taki lokale rozliczać czy pomijać
9. Czynsze/Dokumenty możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu pozycji noty/faktury po jej automatycznym wystawienia. Przydatne, kiedy należy bardziej szczegółowo opisać czego dotyczy

 

28.11.2022

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023