vDom 1814


1. Ponieważ nastapiły zmiany w interpretacji plików JPK_FA i JPK_VAT w zakresie faktur z wieloma nabywcami (od maja 2018 takie dokumenty zaczęły być odrzucane na bramce JPK), zmieniona zostala koncepcja obsługi dokumentów dla współwłaścicieli ulamkowych. Dotychczas Każdy dostawał fakturę i notę na całość sumy i księgował ją udzialem ustalonym pomiędzy współwłaścicielami. Obecnie zostanie wystawione tyle faktur i not, ilu jase współwłaścicieli lokalu, zgodnie z wpisanymi udzialami.
2. Podobnie, jak dla właścicieli, także dla współwłaścicieli hasło telefoniczne drukowane jest tylko w wersji do kopert.
3. Zmieniony został mechanizm podpowiadania domyślnych zakresów dat do zestawień. Wyłączony został mechanizm wyboru przez użytkownika własnego zakresu. Jeżeli pracujemy: 4. Wszsytkie wydruki można wyeksportować do programu MS Word lub OpenOffice. W Zarządzanie systemem/Moje preferencje należy wybrać wówczas opcję 'Każdorazowy wybór formy wydruku"
5. Zmodyfikowane zostały funkcje tworzenia dokumentów korygujących dla opcji "Korekta stawki w archiwum" oraz "Korekta części miesiąca". Obie opcje prawidłowo tworzą już dokumenty we wspólnotach VAT.
6. Dla zwiększenia bezpieczeństwa tworzenia kopii zapasowych i komunikacji z portalem KartotekaOnLine, stosujemy nową wersję programu 7zip. Należy pobrać i zainstalować wersję 32-bitową  edycji 1805 na przykład z tej strony: https://www.7-zip.org/


 

7.07.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023