vDom 2008


1. Czynsze/Tworzenie dokumentów zablokowana została możliwość przypadkowego, podwójnego utworzenia dokumentów za wybrany miesiąc, zarówno dla lokali wyodrębnionych, pożytków jak i płatnika
2. Kartoteka OnLine po wprawadzeniu przez zarządcę głosów z kart do głosowania, przez ostatecznym zatwierdzeniem wyświetlane jest podsumowanie wprowadzonych danych, co ułatwia sprawdzenie poprawności.
3. Czynsze we wszystkich miejscach, gdzie tego brakowało pojawił się przycisk do wyświetlania listy (lokali, składników, dokumentów...) przy polu do wpisywania numeru. Tam, gdzie miało to sens dodano filtrowanie wyświetlanej listy.

 

15.04.2020

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024