vDom 1910 i KartotekaOnLine


1. Obsługa nowego formatu kont wirtualnych w Banku Paribas (ze stałym identyfikatorem zarządcy)
2. Tworzenie pliku kont powiązań jednosttek dla banku Paribas
3. Czynsze/Rozliczenia/Schematy rozliczeń - nowy model podziału - wg udziału w nieruchomości.
4. Korekty - wydruk klauzuli o dokumencie elektronicznym.
5. Potwierdzenie salda - przy saldzie zerowycm drukowana jest kwota 0,00 zamaist pustego pola.
6. PeKaO SA import pełnych  wyciągów - rozpoznawanie wpłat na konta wirtualne na podstawie opisu. Ze względu na brak jednoznacznego kodu opisującego wpłaty na konta wirtualne, włączyliśmy dodatkowe rozpoznawanie na podstawie opisu transakcji.
7. Wpłaty na konta wirtualne - możliwość wczytania zdefiniowanego przez uzytkownika pliku. Ponieważ coraz więcej banków udostępnia
zamiast standardowych plików zawierających wpłaty możliwość zdefiniowania ich przez użytkownika, przygotowaliśmy możliwość wczytania pliku w formacie tekstowym (rozszerzenie nazwy pliku CSV lub TXT), rozdzielonym przecinkami o nastepującej strukturze:
RRRRMMDD , Kwota w groszach , "Treść" , Konto wirtualne. Większość z analizowanych przez nas banków pozwala bezproblemowo na zdefiniowanie takiego formatu raportu.
8. W module Finanse/Korekty faktur umożliwiliśmy wytawianie korekt do faktur z lat ubiegłych.
9. Uruchomiliśmy dostęp do portalu KartotekaOnLine dla płatnika (czyli developera, gminy...). Login i hasło są widoczne w zakładce Czynsze/Wspólnoty/Popraw/Dane płatnika. Stamtąd też można je wydrukować. 

14.06.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024