vDom 2112


1. Finanse/Rejestr zakupu VAT i tworzenie JPK_V7M oraz JPK_V7K zmiana sposobu tworzenia korekty VAT dotyczącej przeliczenia współczynnika
2. Czynsze/Rozliczenia wody możliwość przeniesienia rozliczeń utworzonych w roku archiwalnym do roku bieżącego.
3. Czynsze/Rozliczenia ciepłomierzy i pozostałych świadczeń możliwość przeniesienia rozliczeń utworzonych w roku archiwalnym do roku bieżącego. Obie te opcje pozwalają łatwiejpoinformować właścicieli w sutuacji rozliczania ciepła i ciepłej wody sezonami, a nie w obrębie jednego roku kalendarzowego.
4. Czynsze/Dokumenty korygujące mozliwość zamiana korekty na fakturę w przypadku braku kwot korygowanych. Ponieważ faktury korygujące z tytułu rozliczenia mediów wsytawiane są także dla lokali, na których nie była pobierana zaliczka, niektórzy właściciele w takim przypadku żądają zwykłej faktury, ponieważ nie istnieją dokumenty korygowane.
5. Czynsze/Zestawienie wszystkich rozliczeń drukowane są także liczniki, które nie wykazują zużycia
6. Moduł śmieciowy Lublin - zgodnie z nową uchwałą: nowe naliczenia opłaty, tworzenie i wydruk nowej deklaracji.

21.07.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022