vDom 1821


1. Finanse:  możliwość edycji dekretu otwartego dokumentu bezpośrednio z opcji Plan kont/Dekrety. Ułatwia życie przy analizie zapisów po wykryciu błędu.
2. System: mozliwość zdefiniowania przez każdego użytkownika własnego konta email, z którego będzie dokonywana wysyłka. Jeżeli użytkownik nie zdefiniuju własnego konta, system użyje parametrów z konta głównego.
3. System: zarówno dla własnego jak i głównego konta email można zdefiniować odstęp pomiędzy kolejnymi mailami wysyłanymi grupowo. Minimalny dopuszczalny przez system to 0,1 s, maksymalny 9,9 s. Oczywiście im krótszy czas, tym szybciej poczta zostanie wysłana, jednak niestety rośnie szansa uznania nadawcy za spamera. Domyślnie odstęp jest ustawiony na 1 s.
4. Czynsze: w wydruku listy dodatków mieszkaniowych dodany został numer konta wirtualnego właściciela. Przydatne, kiedy gmina zamiast zbiorczego przelewu chce dokonywać odrębnych na rzecz każdego właściciela.
5. Czynsze: w module Wspólnoty eksport stawek do arkusza Excel - ułatwia przegląd wszystkich stawek na zakresie wspólnot.
6. Czynsze: w module Lokale przełącznik ograniczający wyszukiwanie tylko do nazwisk i numerów lokali.
7. Koszty: w sprawozdaniu wspólnoty, w sekcji "Koszty zarządu"  ujęte zostały także dodatkowe dokumenty Wn pod warunkiem, że NIE dotyczą lat ubiegłych. 
8. Konta wirtualne: w przypadku banku PKO BP SA, który w swoich raportach NIE przekazuje pełnego numeru konta wirtualnego, a jedynie ostatnie 12 cyfr, pojawiały się problemy przy przejętych od innego zarządcy wspólnotach, w których zdefiniowane konta wirtualne pokrywały się w tym zakresie z istniejącymi już w bazie. Problem został rozwiazany poprzez dodatkową kontrolę nazwy pliku, zawierającej rzeczywisty nume rachunku wspólnoty. Oczywiście rozwiazanie to działa TYLKO przy pobieraniu pliku z wpłatami dla każdej wspólnoty oddzielnie.


Wszystkich użytkowników modułu Faktury (czyli wystawianie własnych faktur wspólnotom) proszę o kontakt - tam też pojawiły się zmiany.
 

17.12.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023