vDom 2305


1. Finanse/Podatki/Formularz CIT-8 Nowa wersja formularza CIT-8(32)
2. Czynsze/Składniki przypisu Ponieważ w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu... pojawiła się konieczność tworzenia zaliczki na koszty stałe podgrzania wody aby uporządkować wydruk powiadomienia o opłatach odblokowaliśmy mozliwość używania składnika nr 28 do tego celu. Dotychczas był on używany do opłaty za anteny zbiorcze RTV, które już raczej nie funkcjonują od lat. Można obecnie zmienić jego nazwę oraz sposób obliczania i dodać jak każdy inny w dodatkowych składnikach przypisu. Oczywićie, jeśli ktoś cały czas używa go do anteny RTV, nic nie ulegnie zmianie.
3. Czynsze/Lokale/InfoCentrum/Historia i korekta Ze względu na występujące czasem sytuacje, w których płatnik nie płaci za określone składniki zaliczki a lokal wyodrębniony już tak, w miesiący wyodrębnienia pojawia się możliwość automatycznego naliczenia i zaksięgowania korekty na składnikach, którymi nie był obciążany płatnik.
4. Czynsze/Lokale/Zmiana właściciela system uniemożliwia podanie niepoprawnej daty zmiany (na przykład z innego roku)
5. Czynsze/Transfer/Tworzenie pliku JPK_FA nowa (4) wersja pliku kontrolnego JPK_FA
6. Finanse/Podatki/Tworzenie pliku JPK_FA nowa (4) wersja pliku kontrolnego JPK_FA
7. Finanse/Podatki/Tworzenie pliku JPK_KR do tworzonego pliku kontrolnego JPK_KR eksportowane są wszystkie dokumenty, także otwarte
8. Finanse wszystkie wydruki zostały w nagłówku opisane nazwą wspólnoty z modułu Czynsze. Jesli nazwa własna nie jest wprowadzona, wspólnota opisana jest jej adresem
 

17.02.2023

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023