vDom 2202 i Kartoteka OnLine


1. Czynsze/Rozliczenia/Schematy rozliczeń: nowy schemat "Proporcjonalnie do stanów wodomierzy" Umozliwia rozliczenie świdczeń zgodne ze zużyciem wody wynikającym ze stanów wodomierzy. Umozliwia on rozliczenie w przypadku braku wcześniejszego rozliczenia wody. Szczególnie przydatne przy rozliczaniu śmieci w okresach innych, niż rozliczenie wody. Przyda się na pewno wszystkim tym (w Warszawie), którzy nie rozliczyli odrębnie okresu kwiecień-grudzień 2021.
Przy okazji poprawiony został błąd polegający na tym, że przy rozliczaniu na podstawie zuzycia zimnej wody ignorowany był checkbox  "doliczyć ubytki ZW" - procedura zawsze je doliczała, niezależnie od jego ustawienia.
2. Czynsze/Zaliczki/Druk powiadomień mozliwość wybrania rodzaju lokalu (mieszkalny, użytkowy/garaż). Przydatne zwłaszcz kiedy zmieniają się stawki tylko dla określonego rodzaju lokali.
3. Wysyłanie danych na portal Kartoteka OnLine mozliwość wybrania do wysyłki tylko wspólnot przypisanych do aktualnego operatora
4. Czynsze/Lokale/InfoCentrum/Historia i korekta podgląd wszystkich maili wysłanych do właściciela wybranego lokalu
5. Koszty/Zestawienia/Sprawozdanie wspólnoty przy wyborze opcji analitycznego rozbicia kosztów zarządu na konta, także zliczki prezentowane są z rozbiciem na poszczególne składniki przypisu
6. Kartoteka OnLine Dodaliśmy dodatkową możliwość wprowadzania głosów oddanych na kartach (a nie listach) do głosowania. Oprócz istniejącego już wprowadzania oddanych głosów w formie listy w opcji "Administracja", po kliknięciu na identyfikator wybranego lokalu dostępny jest (po prawej stronie) przycisk "Wprowadź głosy z karty" umożliwiający wprowadzenie głosów na wszystkie uchwały. Mamy nadzieję, że  w ten sposób zdecydowanie szybciej będzie można wprowadzać takie głosy.
 
 

13.01.2022

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022