vDom 2108


1. Czynsze/Rozliczenia Zmiana metody wylicznia średnich norm zużycia wody i ciepła. Ze względu na zgłaszane nam przez Zarządców problemy z tłumaczeniem właścielom metodyki obliczania średniego zuzycia stosowanego w programie, do wyliczania wszystkich średnich norm zuzycia (wody, ciepła i pozostałych liczników) zastosowaliśmy najprostszą metodę czyli ogólne zużycie podzielone przez liczbę miesięcy rozliczenia.
2. Finanse obsługa numerów NIP EU w plikach JPK
3. Czynsze/Zaliczki możliwy wydruk powiadomień dla lokali wyodrębnionych po określonej dacie - ułatwia zbiorcze powiadomienie nowych właścicieli
4. Czynsze/Lokale/InfoCentrum/Wydruki możliwość eksportu zapisów na koncie właściciela i płatnika do arkusza Excel
5. Czynsze/Współnoty/Wydruki nowy wydruk zużycia wody na licznikach głównych zbiorczo dla zakresu wspólnot. 
6. Czynsze/Zaliczki/Druk powiadomień przy wysyłce mailem uwzględniani są współwłaściciele ułamkowi
7. Zmiana w zapisywaniu wysłanych maili. Ponieważ liczba wysyłanych z systemu vDom maili rosnie lawinowo, zwłaszcza przez ostatni rok, zmieniamy sposób przechowywania wysłanych wiadomości. Od teraz wiadomości z każdej wspólnoty bedą przechowywane w odrębnym folderze. 
Uwaga! Ponieważ w trakcie tej aktualizacji system będzie przenosił zachowane już wiadomości do nowoutworzonych folderów, cała operacja może nieco dłużej potrwać.

 

8.04.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023