vDom 1818


1. Najważniejsza zmiana: w przypadku wykorzystywania podziału obciążenia na dni miesiąca przy wyodrębnieniu lokalu niemożliwe było poprawne automatyczne przeprowadzenie operacji w pierwszym miesiącu istnienia wspólnoty. Żeby umozliwić obsługę także takich zdarzeń, w module Czynsze/Wspólnoty/(Dodaj i Popraw) można wprowadzić datę powstania wspólnoty (czyli pierwszego aktu notarialnego). System wszystkie wykupy z tego miesiąca przeliczy liczbą dni istnienia w nim wspólnoty.
2. Przy wyszukiwaniu lokalu ignorowane są spacje - umozliwia to na przykład odszukanie po numerze telefonu wpisanym ze spacjami.
3. Lista dłuzników obejmuje także byłych właścicieli.

15.10.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023