vDom 1710


1. Moduł Czynsze: aktualizacja not, faktur i korekt pozwala na dopisanie/poprawinie danych odbiorcy, jeśli w czasie tworzenia dokumentu nie były one uzupełnione.
2. Moduł Finanse: w opcji tworzenia dokumentu BZ mozliwość zaimportowania jego definicji z innego roku obrachunkowego.
3. Moduł Finanse: mozliwość eksportu rejestru sprzedaży VAT w formie arkusza Excel.
4. Modułu wysyłki formularzy CIT8: zmienił się  obowiązujący wzór formularza bez zmiany numeracji wersji. 
 

28.03.2017

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023