vDom 1806 i KartotekaOnLine


1. Przy tworzeniu pliku JPK_VAT zmieniony został sposób wypełniania pola NIP dla odbiorców nieposiadających nadanego numeru NIP. Część programów do wysyłki JPK zgłaszałą błąd przy dotychczasowym sposobie.
2. Przy tworzeniu pliku JPK_VAT użytkownik może samodzielnie wybrać folder do przechowywania plików JPK.
3. Na portalu KartotekaOnLine wszystkie ogłoszenia zarządcy prezentowane są wstepnie w formie zwiniętego paska, co bardzo porządkuje ekran. Dodatkowo, ogłoszenia nieprzeczytane mają inny, pomarańczowy kolor. Po ich rozwinięciu zmieniają się na niebieski.

 

20.02.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2024