vDom 1820


1. Finanse możliwość renumeracji dokumentów. Numeracja (w obrębie rejestru) porządkowana jest chronologicznie, zgodnie z datą ujęcia w księgach. Oczywiście możliwe jest to wyłącznie dla dokumentów nieksięgowanych.
2. Finanse obsługa europejskich numerów NIP (czyli NIP EU). Przedrostek kraju dodajemy donumeru NIP kontrahenta w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT. 
3. Archiwizacja danych domyślnie do nazwy pliku dodawany jest numer wersji systemu vDom, z której wykonywana jest kopia. Można dodatkowo zmienić dowolnie nazwę - przydaje się przy kilku instancjach programu.
4. Czynsze Przy dodawaniu wodomierzy system kontroluje, czy lokal oznaczony jest jako opomiarowany.
5. Czynsze specyfikacja salda drukuje się odrębnie dla każdego z współwłaścicieli lokalu - jeśli tacy wystepują.
6. Czynsze, Koszty we wszystkich funkcjach dotyczących jednej wspólnoty, po wykonaniu procedury system powrac do listy wspólnot, a nie do głównego menu.
 

5.12.2018

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023