vDom 2213 i Kartoteka OnLine


1. Czynsze/Lokale/Teczka lokalu możliwość wysłania dokumentu z teczki mailem do właściciela
2. Czynsze/Lokale/Teczka lokalu możliwość zmainy nazwy dokumentu, a w tym automatycznego usunięcia polskich znaków (zabronionych w plikach wysyłanych mailem)
3. Czynsze/Lokale/Popraw w przypadku pożytków przycisk umożliwiający wybranie miesięcy, w których pożytek ma mieć wystawianą fakturę zmienia kolor na czerwony, jeśli nie wszystkie miesiące są wybrane. Czasami użytkownik zaznaczył pomijanie miesięcy i o tym zapomniał, teraz będzie to widoczne od razu
4. Czynsze/Windykacja/Informacje o odsetkach możliwość grupowego wyksięgowania zapisów
5. Koszty/Zestawienia we wszystkich zestawieniach dotyczących rozliczeń (CO, ZW. KZ...) w nagłówku dodany został zakres miesięcy i rok, którego dotyczy zestawienie
6. Import wpłat na konta wirtualne bank PKO BP obsługa formatu ELX

Dwie nowe funkcje bardzo ułatwiające procedurę wymiany liczników:
7. Czynsze/Lokale/Popraw/Liczniki po wybraniu licznika przyciskiem "Wymiana licznika" podajemy datę, stan zdjętego licznika oraz numer i stan nowego. Zdjęte liczniki zostaną automatycznie oznaczone jako nieaktywne
8. Czynsze/Rozliczenia/Wodomierze/Operacje grupowe po naciśnięciu przycisku "Tworzenie arkusz xls" otwierany jest arkusz zawierający listę liczników, nalezy uzupełnić stan zdjętego licznika oraz numer i stan nowego. Nastepnie przyciskiem "Import z arkusza" wczytujemy wprowadzone dane. Zdjęte liczniki zostaną automatycznie oznaczone jako nieaktywne
9. Czynsze/Rozliczenia/Ciepłomierze/Operacje grupowe Identycznie, jak w wodomierzech.
10. Czynsze/Rozliczenia/Inne liczniki/Operacje grupowe Identycznie, jak w wodomierzech.

11. Kartoteka OnLine płatnik ma mozliwość obejrzenie głosowanych uchwał oraz stanu zebranych głosów jednak bez możliwości oddania głosu
 

24.08.2022

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023