vDom 2208


1. Finanse dodana obsługa stawki VAT 0% w rejestrach zakupu VAT 
2. Finanse/Home Banking  obsługa przelewów podatkowch
3. Czynsze/Dokumenty mozliwość grupowego tworzenia korekty. System umożliwia wystawienie korekty do wybranego zakresu dokumentów 
4. Kartoteka OnLine poprawiony został błąd z poprzedniej wersji (2207), która usuwała znak "." z adresów mail wysyłanych na KOL 

31.03.2022

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022